ស៊ីអេសអេស ១៦ អ៉ីស ៦៦៧

ការពិពណ៌នាសង្ខេប:


ពត៌មានអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

cs

ស៊ីអេសអេសអេស ១៦ អ៉ី / ៣២ អាអេ ៦៦៧

រូបភាព

ការពិពណ៌នា

គំនូរ

 vd ស៊ីអេសអេសអេស ១៦ អ៉ី / ៣២ អាអេ ៦៦៧CEE / IEC ៦០៣០៩-១ ៦០៣០៩-២  dw

x


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖